اعضا - شاهین بشارتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شاهین بشارتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی زنجان زنجان ایران 81/6/31
2 تخصص داخلی تبریز و زنجان تبریز و زنجان ایران 91/6/31
3 فوق تخصص غدد تهران تهران ایران 95/6/31
:: ::