اعضا - شاهین بشارتی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: شاهین بشارتی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
فعاليت‌هاي غير حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ غیر حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 عضو شورای آموزش و پرورش منطقه زنجانرود در سالها 1383-1384
2 عضو شورای کمیته امداد امام خمینی خدابنده در سالهای 1391-1393
3 عضو درمانگاه فرهنگیان و همکاری با سازمان انتقال خون زنجان سالهای 1384-1385
4 عضو شورای کار گروه بیمه سلامت استان زنجان در زمینه تائید نسخ
5 عضو برنامه های آموزشی صدا و سیمای مرکز زنجان
6 عضو انجمن خیریه دیابت استان زنجان
7 عضو شورای کمسیون پزشکی قانونی زنجان
:: ::