اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی شیمی کاربردی تبریز تبریز ایران 1379
2 کارشناسی ارشد تبریز تبریز ایران 1381
3 دکتری تبریز تبریز ایران 1386
:: ::