اعضا - صونا رفیعیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صونا رفیعیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
اینجانب صونا رفیعیان عضو هیات علمی پاتولوزی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی زنجان
که تحصیلات دوره عمومی و تخصصی را در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به اتمام رسانده و در سال 1395 موفق به کسب بورد تخصصی در رشته پاتولوزی شده ام
:: ::