اعضا - صونا رفیعیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صونا رفیعیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک s.rafieyan@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید s.rafieyan@zums.ir
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل صونا رفیعیان
آخرین رشته تحصیلى آسیب شناسی ، فک و صورت
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پژشکی تبریز
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی سایر موارد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
:: ::