اعضا - صونا رفیعیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صونا رفیعیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان در مورد سرطان دهان 95
2 پیشگیری از سرطان ها و مطالعه مضرات امواج موبایل 96
3 پیشگیری از سرطان ها و مطالعه مضرات مصرف سیگار وقلیان 96
4 پیشگیری از سرطان ها و مطالعه مضرات passive smoking 96
:: ::