اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 تقدیر به عنوان طرف قرارداد نمونه همکاری با کمیته امداد 1376
2 تقدیر به عنوان عضو نمونه هیات مدیره و پایه گذار انجمن ام اس در زنجان 1388
3 تقدیر ویژه عضو هیات علمی دریافت بیشترین امتیاز آموزش مداوم پزشکی 1385
:: ::