اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی تشنج زودرس دربیماران با سکته مغزی حاد فرهاد گلی پور،حسین عربزاده کنگره بین المللی استروک اروپا 2010 پوسترى
2 بررسی سطح سرمی فاکتور های فاز حاد دربیماران با سکته مغزی حاد فرهاد گلی پور،آفرین زمانی کنگره بین المللی استروک اروپا 2010 پوسترى
3 اثر تماشای ماهیان آکواریومی بر روی استرس سالمندان فرهاد گلی پور،مهرداد ملکی 1389 پوسترى
4 بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی دربیماران با سکته مغزی فرهاد گلی پور،معصومه زرینه کنگره نورولوژی ایران 1388 پوسترى
:: ::