اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی تشنج زودرس دربیماران با سکته مغزی حاد فرهاد گلی پور،حسین عربزاده مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 چکیده مقاله
2 بررسی حوادث عروق مغزی در بالغین جوان فرهاد گلی پور،علی رودباری مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1378 چکیده مقاله
:: ::