اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 آموزش مداوم متخصصین داخلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379
2 هم اندیشی انجمن ام اس زنجان انجمن ام اس زنجان تالار بورس زنجان 1388
3 آموزش مدون دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1379
:: ::