اعضا - فرامرز دوبختی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرامرز دوبختی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 توليد واكسن خوراكي BCG دكتر رفيعي تهراني - دكتر فرامرز دوبختي دانشگاه علوم پزشكي تهران - انستيتو پاستور تکمیل شده 1385
2 ارزيابي داروي ايميكيمود در درمان ليشمانيا دكتر فرامرز دوبختي- قادر خليلي دانشگاه علوم پزشكي زنجان - انستيتو پاستور تکمیل شده 1389
3 توليد و بررسي نانوذرات آلژينات در تجويز واكسن BCG به صورت زير جلدي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در حال اجرا -
:: ::