اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

مهرداد حمیدی مدرک دکترای حرفه ای داروسازی و همچنین دکترای تخصصی خود را در دانشگاه تهران و به ترتیب در سالهای 1993 و 2000 اخذ کرده است. ایشان تجربه دو دوره  فوق دکتری در دانشگاه های تورنتو و آلبرتای کانادا در سالهای 2000 تا 2002 را نیز در رزومه خود دارد. در حال حاضر نامبرده استاد فارماسیوتیکس و رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان می باشند.

:: ::