اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 Pharm.D دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1987-1993
2 Ph.D. Pharmaceutics دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1995-2000
3 Postdoctoral Fellowship آلبرتا ادمونتون کانادا 2000-2001
4 Postdoctoral Fellowship تورنتو تورنتو کانادا 2001-2002
:: ::