اعضا - داود افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر داود افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 تست های برتر باکتری شناسی پزشکی داود افشار و همکاران اندیشه رفیع 1396 1 تالیف
2 میکروب شناسی مورای داود افشار و همکاران موسسه معین 1395 1 ترجمه
3 میکروب شناسی هنری و دیویدسون داود افشار و همکاران اندیشه رفیع 1395 2 ترجمه
4 گونه های کمپیلوباکتر داود افشار و همکاران اندیشه رفیع 1393 1 تالیف
5 میکروب شناسی جاوتز داود افشار و همکاران موسسه خلیلی 1391 1 ترجمه
:: ::