اعضا - داود افشار


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر داود افشار | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 میکروب شناسی پزشکی علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران 1389.12.18 18
2 باکتری شناسی پزشکی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1395.03.21 16
:: ::