اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 رتبه یک آزمون دکتری تخصصی (PhD) ایمنی شناسی پزشکی
2 دانشجوی نمونه کشوری سال 1393
3 برگزیده جشنواره پژوهشگران و نخبگان جوان
4 تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان
5 استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس
6 دریافت نشان افتخار دانشگاه تربیت مدرس
7 برگزیده جوان نخبه استان
8 دبیر برگزیده جمعیت هلال احمر استان تهران
9 برگزیده جشنواره دانشجویی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران (آزمایشگاه و بالین)
10 استعداد درخشان مجمع نخبگان جوان
11 ثبت دو توالی ژنی در بانک ژن
12 ثبت 13 مورد اختراع
:: ::