اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 برگزیده جشنواره دانشجویی جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران (آزمایشگاه و بالین)
2 دبیر برگزیده جمعیت هلال احمر استان تهران
3 برگزیده جوان نخبه استان
4 دریافت نشان افتخار دانشگاه تربیت مدرس
5 استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس
6 تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان
7 برگزیده جشنواره پژوهشگران و نخبگان جوان
8 دانشجوی نمونه کشوری سال 1393
9 رتبه یک آزمون دکتری تخصصی (PhD) ایمنی شناسی پزشکی
10 استعداد درخشان مجمع نخبگان جوان
11 ثبت دو توالی ژنی در بانک ژن
12 ثبت 13 مورد اختراع
:: ::