اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پسادکتری علوم پزشکی تهران تهران ایران 1395
2 فلوشیپ علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1395
3 MPH علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1395
4 دکتری تخصصی ایمونولوژی تربیت مدرس تهران ایران 1395
5 دکتری عمومی ارومیه ارومیه ایران 1395
:: ::