اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ررسی اثرعصاره آبی تخم شنبلیله بر التهاب راه‌های هوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی ناشی از آسم القا شده با اوالبومین در مدل موشی مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده -
2 بررسی سطح سرمی برخی سایتوکاین ها در زیر جمعیت آلوده به ویروس هپاتیت ب دانشگاه آزاد اسلامي تکمیل شده -
3 بررسی اثر شربت سکنجبین عنصلی بر التهاب راه‌های هوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی ناشی از آسم القا شده با اوالبومین در مدل موشی Balb/C مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي تکمیل شده -
4 بررسی تاثیر چندین داروی شیمیایی سنتتیک و گیاهی بر قطع خونریزی مجروحان و سطح آنتی بادی های سرم پژوهشکده علوم و فناوری دفاعی شمال غرب (بنیاد نخبگان) تکمیل شده -
5 بررسی اثرات ماءالعسل مرکب بر خلط ریه ی القا شده با اینترلوکین 13 در مجاری هوایی موش Balb/c مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي در حال اجرا -
6 بررسی میزان فاگوسیتوز بیگانه خوارهای تک هسته ای و سطح IgE سرمی در معتادان به تریاک، هروئین و حشیش و مقایسه آن با افراد سالم ستاد مبارزه با مواد مخدر تکمیل شده -
7 بررسی اثر شربت سکنجبین عنصلی بر التهاب راه‌های هوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی ناشی از آسم القا شده با اوالبومین در مدل موشی Balb/C مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده -
8 بررسی اثر نانوذره آلفا-آلومینای متصل به پپتید روده ای فعال کننده عروقی در مدل آسمی موش Balb/c مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده -
9 بررسی اثر ماءالعسل مرکب بر التهاب راه‌های هوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی ناشی از آسم القا شده با اوالبومین در مدل موشی بالب سی دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده -
10 بررسی اثر مسمومیت غذایی با آکریلامید بر روند بیماری آسم آلرژیک مرکز تحقیقات علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده -
11 بررسی ارتباط میزان اینترلوکین 1-بتا سرم با اختلالات رفتاری در کودکان مبتلا به آسم مرکز تحقيقات پاتولوژي کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تکمیل شده -
12 بررسی درون تنی اثر عصاره آبی بذر گزنه بر التهاب راه‌های هوایی و تغییرات هیستوپاتولوژی در مدل آسم القا شده با اوالبومین (فاز 1) مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا -
13 بررسی درون تنی اثر عصاره آبی بذر گزنه بر سطح سرمی سایتوکاین های التهابی IL-13 و IL-5 در مدل آسم القا شده با اوالبومین (فاز 2) مرکز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشکي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال اجرا -
:: ::