اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 • برگزیده استعداد درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران و معرفي به بنياد علمي نخبگان كشور 90
2 • قبولی در آزمون دکتری وزارت بهداشت در رشته فیزیولوژی با رتبه 2 کشوری و رتبه 2 آزمون جامع 90
3 • برگزيده logbook برتر آموزشی و پژوهشی دانشجويان دكتراي تخصصی دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 95
4 استاد مشاور نمونه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 96
:: ::