اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دکترای تخصصی علوم پزشکی تهران تهران ایران آذر 1395 19
2 فوق لیسانس دانشگاه شاهد تهران ایران اسفند1388 17.75
3 لیسانس علوم پزشکی گیلان رشت ایران خرداد1385 17
:: ::