اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 9. اثر ورزش منظم بر سيستم حافظه و يادگيري در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول مقاله کامل
2 10. بررسي اثرات ملاتونين برروند آن‍ژيوژنز در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول مقاله کامل
3 اثر ورزش منظم بر پیامدهای بی خوابی مزمن در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول مقاله کامل
4 Possible mechanism of food restriction plus exercise training on heart failure consequences: Focus on the cell death and autophagy مقاله کامل
:: ::