اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 81 18.90
2 کارشناسی ارشد علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران 87 18.7
3 دکترا علوم پزشکی کرمان کرمان ایران 95 18.84
:: ::