اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 دکتر حسین اسکندری - جراح مغز و اعصاب مرکز علوم و اعصاب کرمان- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 دکتر حسین دشتنورد- استادیار علوم تشریح تهران- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
3 دکتر همایون صدرایی-استاد علوم تشریح تهران- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
4 دکتر نورالدین نعمت اللهی-استاد علوم تشریح کرمان-دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5 دکتر حسین افتخار واقفی- استاد علوم تشریح کرمان- دانشگاه علوم پزشکی کرمان
:: ::