اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 گواهی پرستاری مراقبت های ویژه، کرونا و ونتیلاتور از انجمن AACN (آمریکا)
2 گواهی داوری سطح A از مجله Journal of Radiology Case Reports ( آمریکا)
3 پرستار نمونه بیمارستانی در استان قم
4 انتخاب پرستار نمونه علمی کشوری در جشنواره پرستاری سال 1399
:: ::