اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی دانشگاه علوم پزشکی قم 90 95
2 مربی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 91 93
3 پرستار بیمارستان حضرت الزعرا (س) اورژانس 88 89
4 پرستار بیمارستان شهید بهشتی آی سیو 88 95
5 پرستار بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)سی سیو 91 94
6 مدرس دوره های ضمن خدمت 93 95
7 مدرس دوره های آموزش مداوم کشوری 93 95
:: ::