اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اختلال استرس پس از سانحه در بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت ویژه تکمیل شده -
2 نگرش همراهیان بر آتنازی تکمیل شده -
3 مقایسه روش های آموزش در بیماران آنژیوگرافی تکمیل شده -
4 مراقبت های بیهوده در بخش ویژه تکمیل شده -
5 ارزشیابی صلاحیت داوطلبین خدمت در دوران کرونا به روش آسکی تکمیل شده -
6 بررسی ارتباط اختلال استرس پس از سانحه با استرس شغلی و افسردگی در پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در مواجهه با بیماران مشوک به COVID-19 در سال 1399 تکمیل شده -
7 بررسی موفقیت احیاء قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های آموزشی شهر زنجان طی بحران کرونا و غیرکرونا از اسفند ماه سال1397 تا اسفند ماه 1399 تکمیل شده -
8 طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش به روش انعظاف پذیر در بحران کرونا تکمیل شده -
:: ::