اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Emergence of cutaneous leishmaniasis and a new focus in a border area at Southeast of Iran. Fazaeli A., Fouladi B., Sharifi I. 4th World Congress of Leishmaniasis, 3-7 February . Lucknow, India 2009 شفاهى
2 Fifteen-year experience with pulmonary hydatidosis: clinical manifestation, diagnosis and treatment. Sharifi M., Fazaeli A. Izadi S., Mokhtari S. 17th Europian Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Germany, 30 March to 2 April 2007 پوسترى
3 Development of Toxoplasma gondii tissue cysts in different cell cultures. Fazaeli A. - I. Collacott. BSP Joint Malaria and Spring Meeting, 3-6 April, Nottingham, UK. 2005 شفاهى
4 Isolation of Toxoplasma gondii from different intermediate hosts in Iran. Zia-Ali, N., H. Keshavarz, A. Fazaeli, S. Shojaee, M. Saraee IX European Multicolloquium of Parasitology, Valencia, Spain, 18-23 July 2004 شفاهى
5 Multilocus gene analysis of the Scottish Toxoplasma gondii isolates. Fazaeli A - PE Carter - AW Joss - DO HO-Yen - TH Pennington International Congress on Toxoplasmosis, 21-25 May, Freising, Germany 2001 پوسترى
6 Sequence polymorphism analysis of coding region of GRA6 antigen gene in thirty strains of Toxoplasma gondii. Fazaeli A - PE Carter - TH Pennington Fifth International Toxoplasma Conference, 1-6 May, Marshal, California, USA. 1999 شفاهى
7 Intergenic spacer (IGS) polymorphism: a new genetic marker for differentiation of Toxoplasma gondii isolates and Neospora caninum. Fazaeli A - PE Carter - TH Pennington Spring Meeting of the British Society for Parasitology, 11-14-April, University of Warwick, UK 1999 شفاهى
8 IGS sequence polymorphism and IGS-RFLP patterns in Toxoplasma gondii strains. Fazaeli A - PE Carter - TH Pennington Meeting of the Scottish Universities Molecular Parasitology (SUMP) VI, 15-17 May 1998 شفاهى
9 Comparison of two different RAPD-PCR methods for strain characterisation of Toxoplasma gondii. Fazaeli A - TH Pennington. The 4th Seminar of Iranian Students in Europe, London, UK, 5th July 1998 شفاهى
10 Evaluation of a RAPD method for characterisation of Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum and Neospora caninum. Fazaeli A - TH Pennington XIII Latin American Congress of Parasitology, 17-23 November, Havana, Cuba 1997 شفاهى
11 Comparison of Tachyzoite and DNA production of Toxoplasma gondii in three different fibroblast monolayers. Fazaeli A - I Collacott - TH Pennington Spring Meeting of the British Society for Parasitology, Manchester, UK 1997 پوسترى
12 بررسی ارزش تستهای سرولوژیک در تشخیص توکسوپلاسموز حاد در دوران بارداری. امين ع، فضائلي ا سومین همایش سراسری سلامت نوزادان و پریناتولوژی ایران. 11-9 تیر ماه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389 پوسترى
13 بررسی اشکال بالینی لیشمانیوز جلدی در منطقه مرزی میرجاوه. فولادی ب، فضائلی ا دومین کنگره میکروبیولوژی بالینی، شیراز، 21 تا 25 مهرماه 1387 پوسترى
14 بررسی شیوع هیمنولپیس نانا در مدارس ابتدایی شهر زابل. فولادی ب، فضائلی ا. دومین کنگره میکروبیولوژی بالینی، شیراز، 21 تا 25 مهرماه 1387 پوسترى
15 بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی و شناسایی گونه انگل در منطقه مرزی میرجاوه استان سیستان و بلوچستان. فضائلی ا، فولادی ب، هاشمی شهری م، شریفی ا. ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی، کرج، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، 7 تا 9 خرداد 1387 شفاهى
16 آلودگی مخلوط بسیار بالای مالاریای نوع فالسیپاروم و ویواکس در جنوب شرق ایران شناسایی شده با استفاده از آر ان آ ریبوزومی و واکنش زنجیره پلیمراز. عادل ابراهیم زاده، بهمن فولادی، اصغر فضائلی. ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی، کرج، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، 7 تا 9 خرداد . 1387 شفاهى
17 بررسی شیوع کچلی سر و انواع گونه های قارچی عامل آن در دانش آموزان مدارس استان سیستان و بلوچستان. عادل ابراهیم زاده، سید محمد هاشمی شهری، اصغر فضائلی. ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی، کرج، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، 7 تا 9 خرداد 1387 پوسترى
18 مقایسه روش PCR مستقیم با روشهای میکروسکوپی و کشت in vitro برای تشخیص لیشمانیوز جلدی. همایش آزمایشگاه و بالین، فضائلی ا، فولادی ب، هاشمی شهری م، شریفی ا. اولین همایش جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران. 21 الی 24 دی ماه ، تهران 1385 پوسترى
19 کاربرد روشهاي مولکولي در مطالعات اپيدميولوژيک کوکسيدياي انگلي. فضائلی ا سومين كنگره سراسري اپيدميولوژي ايران،‌ دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 19 الي 21 ارديبهشت 1385 پوسترى
20 ايزولاسيون و تعيين خصوصيات ژنتيکي سويه اي توکسوپلاسما گوندي جدا شده از ميزبانهاي مختلف در ايران. ضياعلي ن، فضائلي ا، كشاورز وليان ح. سومين كنگره سراسري اپيدميولوژي ايران،‌ دانشگاه علوم پزشكي كرمان، 19 الي 21 ارديبهشت 1385 پوسترى
21 ارزیابی مجدد نقش مارکر SAG2 در شناسایی و پوشش اپیدمیولوژیک ژنوتایپهای توکسوپلاسما گوندی. فضائلی ا پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ 24 تا 26 آبان ماه 1384 پوسترى
22 طرح جامع مطالعه، مديريت و امداد در حوادث غیر مترقبه با تأكيد بر بيماريهاي عفوني فضائلی ا دومين كنگره بين المللي بهداشت، درمان و مديريت بحران در حوادث غیر مترقبه، بسیج جامعه پزشکی، تهران؛ 3 الي 5 آذر ماه 1383 شفاهى
23 شیوع و کنترل انگلهای روده ای در حوادث غیر مترقبه فضائلی ا همایش علمی بهداشت و بیماریهای عفونی در حوادث غیر مترقبه، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و بسیج جامعه پزشکی، زاهدان؛ 25-23 اردیبهشت 1383 شفاهى
24 کارآیی DNA رایبوزومی در شناسائی استرینها و اپیدمیولوژی مولکولی توکسوپلاسما گوندی فضائلی ا - کارتر پ - پنینگتون ت چهارمین همایش سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران، مشهد 24-21 مهرماه 1382 پوسترى
25 ارزشیابی کشتهای سلولی به منظور تولید کیست نسجی توکسوپلاسماگوندی؛ فضائلی ا - کلاکت ا - پنینگتون ت چهارمین همایش سراسری انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران، مشهد 24-21 مهرماه 1382 پوسترى
26 مطالعه اپیدمیولوژیک عفونتهای انگلی روده در دانش آموزان مدارس ابتدایی زاهدان فضائلی ا - عبید خ - اسلامی-راد ز دومین کنگره سراسری انگل شناسی ایران 1376 پوسترى
:: ::