اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تشخیص توکسوپلاسموز مرتبط با سقط جنین مادران مراجعه کننده به بیمارستانهای زنجان با استفاده از روش IgG-avidity اصغر فضائلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی، بخش انگل شناسی در حال اجرا 1389
2 بررسی ابتلاء به عفونت توکسوپلاسما گوندی در زنان دارای با سقط خودبخودی در بیمارستانهای زنجان اصغر فضائلی، عباس امین دانشگاه علوم پزشکی زنجان گروه انگل شناسی و آزمایشگاه تحقیقات سلولی مولکولی تکمیل شده 1387
3 بررسی فراوانی آللهایDRB*1 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در زاهدان اصغر فضائلی - مهناز صندوقی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرکز تحقیقاتی بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان تکمیل شده 1387
4 بررسی اثر مرفین در درمان لیشمانیوز جلدی اصغر فضائلی - رویا علوی نائینی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مرکز تحقیقاتی بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان تکمیل شده 1385
5 بررسی اپیدمیولوژیک لیشمانیوز جلدی و تشخیص و تعیین گونه انگل لیشمانیا با روش PCR در شهر و روستاهای میرجاوه در سال 1384 اصغر فضائلی - ایرج شریفی دانشگاههای علوم پزشکی زاهدان و کرمان مرکز تحقیقاتی بیماریهای عفونی و گرمسیری زاهدان تکمیل شده 1385
6 مطالعه اپیدمیولوژیک کچلی سر در استان سیستان و بلوچستان در سال 1384 سید محمد هاشمی شهری - اصغر فضائلی - عادل ابراهیم زاده مرکز بهداشت استان سیستان و بلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تکمیل شده 1380
7 طراحی مارکرهای ژنتیکی برای مطالعات اپیدمیولوژیک توکسوپلاسما گوندی و نئوسپورا کانینوم و مقایسه مولکولی سویه های مختلف توکسوپلاسما اصغر فضائلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و دانشگاه ابردین انگلستان ابردین تکمیل شده 1373
8 مطالعه اپیدمیولوژیک انگلهای روده ای در مدارس ابتدایی زاهدان اصغر فضائلی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان آزمایشگاه تحقیقاتی زاهدان تکمیل شده -
:: ::