اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 iranian nurses quality of life اکبر پوررحیمی، مهناز کشاورز افشار همایش بین المللی پرستاری و جهانی شدن ارومیه 1396 پوسترى
2 بررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینه ای پرستازا بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان اکبر پوررحیمی، مهناز کشاورز افشار، مریم میناخانی، کورش امینی، علی ایمانی، پریسا محمدی، لیلا حمیدی، پریسا دویران دوازدهمین کنگره دانشجویان شرق کشور گناباد 1396 پوسترى
3 بررسی مقایسه ای هزینه ها و مدت اقامت بیماران سالمند و میانسال بستری در بیمارستان میلاد تهران سال 91 کیان نوروزی، اکبر پوررحیمی، فرحناز محمدی، بیژن خراسانی، پوریا رضاسلطانی و مهناز کشاورز افشار پنجمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سالمندان 1395 پوسترى
4 کیفیت خواب زنان در دوره پس از زایمان زهرا بهبودی مقدم، مهناز کشاورز افشار، علی منتطری، اکبر پوررحیمی، زیبا تقی زاده، سودابه نیرومند هفتمین همایش سراسری پرستار، ماما و پژوهش 1395 شفاهى
:: ::