اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی زیست شناسی- علوم جانوری دانشگاه تبریز تبریز ایران 84/11/30
2 کارشناسی ارشد- انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 88/4/28
3 دکتری تخصصی- انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 95/12/15
:: ::