اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مهارتهای کار با کامپیوتر (word، Excel, power point) 1380
2 کار با حیوانات آزمایشگاهی 1385
3 کشت برون تنی انگل ها (لیشمانیا) 1386
4 کار با نرم افزار آماری SPSS 1387
5 کشت برون تنی انگل ها (کیست هیداتیک) 1392
:: ::