اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 درمان بیماری های انگلی تک یاخته ایی (لیشمانیا، تریکوموناس و ژیاردیا)
2 درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم ها (اکینوکوکوس گرانولوزوس)
3 استفاده از نانوتکنولوژی جهت درمان بیماری های انگلی
:: ::