اعضا - نگین ترابی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نگین ترابی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نگارش خلاصه مقاله معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
2 جستجو در منابع علمی دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1396
:: ::