دانشگاه علوم پزشکی زنجان
نگین ترابی - کارنامه علمی کامل


torabinzums.ac.ir
http://ntorabi19.blogfa.com/
برگشت به صفحه کارنامه علمی
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی
پست الکترونیک torabinzums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://ntorabi19.blogfa.com/
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Negin_Torabi
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6LbeGP4cFhhN4MJ00MdWeKEHBKZHsRQgsRAeLTAMlG0xn4p
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0001-5213-7015
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل نگین ترابی
محل تولد تهران
تاریخ تولد 1362/10/19
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى انگل شناسی
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
وضعیت استخدامی تعهدات قانوني
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور ایران
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی زیست شناسی- علوم جانوری دانشگاه تبریز تبریز ایران 84/11/30
2 کارشناسی ارشد- انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 88/4/28
3 دکتری تخصصی- انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 95/12/15
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 فارسی عالی عالی
1 انگلیسی خوب خوب
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مهارتهای کار با کامپیوتر (word، Excel, power point) 1380
2 کار با حیوانات آزمایشگاهی 1385
3 کشت برون تنی انگل ها (لیشمانیا) 1386
4 کار با نرم افزار آماری SPSS 1387
5 کشت برون تنی انگل ها (کیست هیداتیک) 1392
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396
2 استاد مشاور تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1396 1400
3 معاون پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1397 1398
4 عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399 1400
5 معاون آموزشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1399 1400
6 سرپرست انجمن دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400 1401
7 عضو کمیته اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400 1401
8 عضو کارگروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400 1401
9 دبیر کمیته خودارزیابی اعتباربخشی دوره آموزشی رشته انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1400 1401
10 سرپرست اعتباربخشی و ارزیابی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان- معاونت تحقیقات و فناوری 1401 1402
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 درمان بیماری های انگلی تک یاخته ایی (لیشمانیا، تریکوموناس و ژیاردیا)
2 درمان بیماری های انگلی ناشی از کرم ها (اکینوکوکوس گرانولوزوس)
3 استفاده از نانوتکنولوژی جهت درمان بیماری های انگلی
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی بهداشت عمومی (چهار دوره) 1392و 1397-1399دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی اتاق عمل (دو دوره) 1392و 1397 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 کرم شناسی پیشرفته کاربردی و تحقیقی، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1397 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
4 تاکسونومی انگلها و استفاده از روش های معمول و تکنیک های جدید در شناسایی و طبقه بندی آنها، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1398 و 1399 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
5 ایمونوپارازیتولوژی کاربردی، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1396، 1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
6 کرم شناسی(1 )، کارشناسی ارشد انگل شناسی (سه دوره) 1396،1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
7 کرم شناسی( 2 )، کارشناسی ارشد انگل شناسی (سه دوره) 1397،1398 و 1400 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
8 کارورزی، کارشناسی ارشد انگل شناسی (دو دوره) 1397 و 1399، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
9 انگل شناسی، کارشناسی تغذیه (چهار دوره) 1397، 1398، 1399 و 1400، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
10 بیماری های انگلی مشترک بین انسان و حیوان، دکتری تخصصی انگل شناسی (سه دوره) 1397، 1399، دانشکده پزشکی
11 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی میکروبیولوژی مواد غذایی (یک دوره) 1397، دانشکده پزشکی
12 ایمنی شناسی 2، کارشناسی ارشد انگل شناسی (دو دوره) 1396، 1398، دانشکده پزشکی
13 میکروب شناسی عمومی، کارشناسی بهداشت محیط (سه دوره) 1397، 1398 و 1399، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
14 انگل شناسی 1 (کرم ها)، کارشناسی علوم آزمایشگاهی (دو دوره) 1399 و 1400، دانشکده پیراپزشکی
15 انگل شناسی و قارچ شناسی، کارشناسی مامایی (چهار دوره) 1397، 1398، 1399 و 1400، دانشکده پرستاری و مامایی
16 انگل شناسی، کارشناسی پرستاری (یک دوره) 1398، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نگارش خلاصه مقاله معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395
2 جستجو در منابع علمی دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی 1396
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تعیین آلودگی انگلی سبزیجات خوراکی تهیه شده از فروشگاه های شهر زنجان علی هانیلو، نگین ترابی، سمیه طاهری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1394
2 طراحی و فرمولاسیون نانوذرات کیتوزان حاوی آلبندازول و پرازیکوانتل و ارزیابی تاثیر آن بر روی کیست هیداتیک به روش برون تنی و درون تنی علی هانیلو، فرامرز دوبختی، سقراط فقیه زاده، نگین ترابی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1395
3 بررسی عوامل مختلف موثر بر رشد و نمو کرم بالغ اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیط کشت نگین ترابی، علی هانیلو، سیده سوگند سجادی، حسین گلوانی گرنت استادیاران جوان- دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی تاثیر اسید آسکوربیک و گلوکز بر روند رشد و نمو میکروسیست اکینوکوکوس گرانولوزوس در شرایط برون‌تنی سیده سوگند سجادی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1398
2 بررسی آلودگی توکسوکارا و توکس آسکاریس در سگ و روباه های شهرستان زنجان به روش میکروسکوپی و مولکولی نسترن السادات طباطبایی کیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان -
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 The effects of glucose and ascorbic acid on in vitro development of Echinococcus granulosus metacestodes سیده سوگند سجادی- علی هانیلو- صمد ندری- نگین ترابی Journal of Parasitic Diseases 2021 چکیده مقاله چکیده مقاله
2 Antiparasitic effects of Zataria multiflora essential oil nano-emulsion on larval stages of Echinococcus granulosus منیره کریمی یزدی- علی هانیلو- آزاده غفاری- نگین ترابی Journal of Parasitic Diseases 2020 چکیده مقاله چکیده مقاله
3 Combined effect of flubendazole and praziquantel on echinococcus granulosus protoscoleces and microcysts علی پزشکی- سمیرا لرستانی- نگین ترابی- علی هانیلو مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2018 چکیده مقاله چکیده مقاله
4 Nanogold for the treatment of zoonotic cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): An animal trial with methanol extract of Eucalyptus camaldulensis original article Negin Torabi- Mehdi Mohebali- Ahmadreza Shahverdi-Seyed Mehdi Rezayat- Gholam Hossein Edrissian- Jamileh Es- Sorour charehdar J Pharm Sci 2011 مقاله کامل مقاله کامل
5 In vitro and in vivo effects of chitosan-praziquantel and chitosan-albendazole nanoparticles on Echinococcus granulosus Metacestodes ترابی نگین- دوبختی فرامرز- فقیه زاده سقراط- هانیلو علی Parasitology Research 1397 مقاله کامل مقاله کامل
6 Albendazole and Praziquantel Chitosan Nanoparticles: Preparation, Characterization, and In Vitro Release Study ترابی نگین- دوبختی فرامرز- هانیلو علی Iranian journal of science and technology. transaction a, science 1396 مقاله کامل مقاله کامل
7 Parasitic Contamination of Raw Vegetables in Zanjan Markets, Iran هانیلو علی- ترابی نگین- طاهری سمیه Journal of Human, Environmet and Health Promotion 1395 چکیده مقاله چکیده مقاله
8 بررسی تاثیر ناذرات طلا بر روی مرحله کیستی ژیاردیا لامبلیا در شرایط آزمایشگاهی باوند زهرا- غلامی شیرزاد- هنری سهیلا- رحیمی اسبویی بهمن- ترابی نگین- برآبادی حامد مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 1392 چکیده مقاله چکیده مقاله
9 مروری بر گزارشات آلودگی به تریشین درایران نگین ترابی- عشرت بیگم کیا خبرنامه انجمن انگل شناسی ایران 1387 مقاله کامل مقاله کامل
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 The effect of glucose on Echinococcus granulosus microcyst development, in vitro سیده سوگند سجادی- علی هانیلو- صمد ندری- نگین ترابی چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی، ارومیه، ایران 1398 پوسترى
2 Investigation of Zataria multiflora Essential oil Nano-emulsion on Echinococcus granulosus Protoscoleces and Microcysts in vitro علی هانیلو- منیری کریمی یزدی- آزاده غفاری- نگین ترابی چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی، ارومیه، ایران 1398 پوسترى
3 Prophylactic and Therapeutic Efficacy of Chitosan-Praziquantel and Chitosan- Albendazole Nanoparticles on Experimental Cysic Echinococcosis هانیلو علی- ترابی نگین- دو بختی فرامرز سومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره ملی انگل شناسی،شیراز، ایران 1396 شفاهى
4 Albendazole and praziquantel chitosan nanoprticles: Preparation, characterization and in vitro release study ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1395 پوسترى
5 A survey on parasitic contamination of raw vegetables from Zanjan markets, Iran ترابی نگین- هانیلو علی- طاهری سمیه دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی، گیلان، ایران 1394 پوسترى
6 chitosan based nanocariers of albendazole and praziquantel for oral delivery ترابی نگین- هانیلو علی- دوبختی فرامرز اولین همایش علمی-پژوهشی دانشجویان دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394 شفاهى
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 داور حضوری و غیر حضوری در دومین همایش دانشجویی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی زنجان 1396
2 داوری خلاصه مقالات همایش جوانی جمعیت 1401
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 استاد نمونه دانشگاه 1400/2/9
برگشت به صفحه کارنامه علمی