اعضا - مریم ملکی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مریم ملکی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز شیراز 1375
2 تخصص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1383
3 فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران 1391
:: ::