اعضا - مریم ملکی مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مریم ملکی مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 فوق تخصص غدد
2 دیابت
3 اختلالات تیروئید
:: ::