اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 دوازدهمین کنگره فیزیک پزشکی ایران تیر ماه 1397
2 Perspectives of Advanced Raiotherapy in Middle Income Countries (PARIMICS) September 2018
:: ::