اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران ایران 1387
2 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران ایران 1390
3 دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1395
:: ::