اعضا - حامد رضائی جم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد رضائی جم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 دزیمتری پرتوهای یونیزان
2 بررسی داروهای محافظ پرتوی و حساس کننده پرتوی
3 بررسی اثرات پرتوهای یونیزان در ایجاد سرطان ثانویه
4 بررسی و مقایسه روش های نوین رادیوتراپی
:: ::