اعضا - زهرا قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی عمومی علوم پزشکی زنجان زنجان ایران
2 پزشکی تخصصی پرتونگاری علوم پزشکی تهران تهران ایران
:: ::