اعضا - سمیه عبدالهی ثابت


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سمیه عبدالهی ثابت | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي سطح خودابراز سلامت در دانشجويان مقاطع مختلف رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال ١٣٩7 دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر نیما معتمد، احمد شاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
2 بررسی سطح سواد سلامت دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال 1397 دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر نیما معتمد، محمدمهدی کوچکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
3 بررسی تعیین¬گر¬های اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر علیرضا شغلی، آی سان بشارتی گیوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
4 بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر علیرضا شغلی، سارا اسماعیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
5 بررسی وضعیت حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر سمیه عبدالهی ثابت، دکتر علیرضا شغلی، نگار انصاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::