اعضا - زینب قهرمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب قهرمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی ديسترس و سازگاري در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت ولیعصر زنجان و کلینیک ویژه شفیعیه در سال 1398 فاطمه بهرامي دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1399 MSc
:: ::