اعضا - فائزه الوندی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم فائزه الوندی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کاردرمانی ذهنی ( یکپارچگی حسی ) 1388
2 کاردرمانی ذهنی ( درمان درکی - حرکتی ) 1388
3 کاردرمانی جسمی کودکان 1388
4 کاردرمانی جسمی بزرگسالان ( در زمینه نورولوژیک ) 1388
5 کاردرمانی جسمی بزرگسالان ( در زمینه ارتوپدیک ) 1388
:: ::