اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان NICU- ویراست ششم 2021 دکتر ملیحه کدیور- دکتر الهه موحدی مقدم- ملیحه جاویدپور- پریسا رفیعی جامعه نگر 1401 اول-1401 ترجمه
2 کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان- ویراست پنجم 2015 دکتر ملیحه کدیور- ملیحه جاویدپور- پریسا رفیعی- الهه نیک زینت جامعه نگر 1394 چاپ ششم- 1400 ترجمه
:: ::