اعضا - ملیحه جاوید پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ملیحه جاوید پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 2015 دکتر ملیحه کدیور- ملیحه جاویدپور- پریسا رفیعی- الهه نیک زینت جامعه نگر 1394 چاپ پنجم- 1398 ترجمه
:: ::