اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 عضو استعداد های درخشان دانشگاه و استفاده از سهمیه ورود بدون آزمون به مقطع بالاتر 1391
2 عضو بنیاد ملی نخبگان ایران 1395
:: ::