اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
اینجانب بهروز جوهری در چهاردهم اسفندماه سال 1365 در شهرستان نهاوند - همدان متولد شدم. در سال 1385 در یکی از رشته های پیراپزشکی وارد دانشگاه شدم. بعد از اتمام دوره کارشناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، با استفاده از سهمیه استعداد درخشان (رتبه برتر در بین ورودی ها) در مقطع کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم. با کسب دانش در این زمینه، در مدت دو سال مدرک کارشناسی ارشد خود را تکمیل کرده (1391) و سپس  ادامه تحصیل خود را در مقطع دکتری تخصصی در انستیتو پاستور ایران شروع کرده و پس از پنج سال فارغ التحصیل شدم (1396). پس از آن، بنده به عنوان استادیار آموزشی در گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شروع به کار کردم و از آن زمان تاکنون 50 مقاله بین المللی منتشر کردم و 10 دانشجوی کارشناسی ارشد و 3 دانشجوی دکتری را تحت راهنمایی گرفتم. تحقیقات اینجانب بیشتر در رابطه با درمان سرطان متمرکز است و  تجربه کار با روش های مختلف انتقال دارو مانند استفاده از نانوذرات را دارم. یکی از زمینه های مورد علاقه بنده در درمان سرطان استفاده از الیگودئوکسی نوکلئوتیدهای تله بر علیه فاکتورهای رونویسی است که یک روش جدید برای سرکوب عوامل رونویسی در متاستاز سرطان است.
:: ::