اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی اتاق عمل علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه ایران 1387/4/30 17/87
2 کارشناسی اتاق عمل علوم پزشکی ایران تهران ایران 1389/4/20 19/36
3 کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1391/11/10 18/75
4 دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی انستیتو پاستور ایران تهران ایران 1396/5/2 17/90
:: ::