اعضا - بهروز جوهری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهروز جوهری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک Dr.johari@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى https://zums.ac.ir/page/13118/Faculty
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://ir.linkedin.com/in/behrooz-johari-57481817b?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Behrooz-Johari
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3xeAs2AAAAAJ
نشانی پروفایل اسکوپوس https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56902519900
نشانی ارکید https://orcid.org/0000-0003-3440-572X
ارجاعات
اچ ایندکس https://isid.research.ac.ir/Behrooz_Johari
نام کامل دکتر بهروز جوهری
آخرین رشته تحصیلى زیست فن آوری پزشکی
محل اخذ آخرین مدرک انستیتو پاستور ایران
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی دکترا
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 02433440340
دورنگار +98(24)33 449553
نشانی زنجان-شهرک کارمندان
کدپستی 45139-56111
صندوق پستی
شهر Zanjan
کشور ایران
:: ::