اعضا - سعید کابلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید کابلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
دکتر سعید کابلی بعد از اتمام مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، مقطع دکتری (2015) و همچنین پسا دکتری (2016) را در دانشگاه اوساکا ی کشور ژاپن به اتمام رساندند. بعد از برگشت به ایران و با حمایت بنیاد نخبگان در دانشگاه شهید بهشتی تهران مشغول به کار شدند (2017) و همزمان در دانشگاه ها و موسسات دیگر در تهران مشغول به تدریس شدند. از سال 2018 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان در دپارتمان بیوتکنولوژی به عنوان هیات علمی مشغول به فعالیت هستند. چندین مقاله در مجلات معتبر داشته و سخنرانی های بسیاری در کنگره های بین المللی در زمینه کاری تخصصی خودشان (مهندسی ژنتیک و ادیت ژنوم ارگانیسم ها به منظور ژن درمانی در انسان و پرورش سویه بیوتکنولوژیک از میکروارگانیسم ها) اراِیه داده اند.  کار تخصصی ایشان استفاده از ابزار کریسپر در زمینه های پزشکی و صنعت است. ایشان هم اکنون درگیر پروژه های مشترک با کشور های ژاپن، فرانسه، آلمان و آذربایجان نیز می باشند.   
:: ::