اعضا - سعید کابلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سعید کابلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مهندسی ژنتیک
2 ژن درمانی
3 پرورش سویه
4 تکنیک کریسپر کاس 9
:: ::